úvod » péče o parkety

Péče o parkety

Podlahy Přikryl - vše pro Vaše podlahy

10 důvodů proč parkety

  • podlaha pro celý život
  • variabilita pokládky
  • možnost mnohonásobné renovace
  • možnost lokálních oprav
  • možnost změny vzhledu tónováním
  • možnost změny povrchové úpravy (olej –lak)
  • snadná údržba
  • tepelná a zvuková izolace
  • kvalita prověřená generacemi
  • možnost použití v bytových i nebytových prostorách, ale pozor : reagují na prostorovou vlhkost

PÉČE O MASIVNÍ PARKETY

Klasické parketové dřevěné podlahy jsou representativní podlahovou krytinou. Dřevo nabízí krásu, odolnost avšak jsou i prostory kde nejsou zcela vhodným řešením. Následující informace slouží k pochopení přirozených vlastností dřeva a jeho chování jako přírodního materiálu. Aby Vaše parketové podlahy byly stále Jako nové" po mnoho let, věnujte prosím, pozornost těmto informacím.

Parkety a povrchová úprava.

Lakování chrání povrch parket před opotřebením pomocí ochranné vrstvy laku. Dřevo tedy nemůže přijmou žádnou nečistotu a umožňuje tak snadnou údržbu. Tato vrstva ale podle stupně namáhání po čase podléhá určitému opotřebení. Špína a zrnka prachu zpod podpatků způsobují oděr laku. Povrch parket přestane být chráněn a po krátké době vzniká v místech oděrů tmavé zabarvení dřeva. Pravidelným ošetřováním, vhodným ošetřovacím prostředkem se toto předčasné opotřebení podstatně zmenší.

Po nově nalakovaných dřevěných parketách se nesmí chodit dříve než příští den a plné zatížení doporučujeme až po 3-6 dnech. Tzn., že v prvním týdnu čistěte parketovou podlahu jen nasucho a nepokládejte koberce. Nábytek a jiné těžké předměty domácího zařízení opatřete filcovými podložkami.Teprve cca. po 6 dnech můžete začít s údržbou pomocí mopu, nebo vysavače. Lehké stopy a špína se odstraní mírně navlhčeným a dobře vyždímaným hadrem.V žádném případě se nesmí používat ocelová drátěnka, která by poškodila lak. Do parket by mohla vnikat vlhkost, špína a jiné nečistoty.

Lakování parket se provádí ručně/válcem/špachtlováním atd. může tak při nátěrech lakováním dojít ke vzniku drobných stroupků. Během plánovaného a skutečného používání tyto povrchové jevy vymizí.

Velmi důležitým faktorem je použití vhodné lakové či olejové úpravy parket, který tvoří hlavní ochranu proti otěru parket. . Je nutné si ale uvědomit, že ani použití těch nejodolnějších typů laků či olejů nezabrání případnému poškrábání povrchu, nezamezíte-li nánosu písku, drobných kamínků nebo ostrých předmětů, které jsou pro parkety a laky nejčastější příčinou poškození povrchu. Vždyť poškrábáno může být i sklo či dlažba. Doporučujeme instalaci čistících zón do míst vstupních prostor, nebo použití dlažeb, v místech kde nemůžete zamezit nánosu písku či jiných nečistot schopných mechanicky poškodit lakový či olejový nátěr.

Parkety a četnost ošetřování

Povrchovou úpravu parket doporučujeme chránit a ošetřovat doporučenou ošetřovaní emulzí v závislosti na typu použitého laku či oleje. Středně zatěžované podlahy např.obývací pokoje,kanceláře bez provozu veřejnosti dle zatížení, po 1 - 2 měsících. Silně zatěžované podlahy např.kanceláře,restaurace, obchody nebo sály,tělocvičny, silně namáhaná místa po 2 - 4 týdnech.

Parkety a relativní vlhkost vzduchu

Dřevo je přírodní materiál, který může být ovlivněn pokojovou teplotou a vzdušnou vlhkostí. Říká se, že "dřevo dýchá", tzn.,že v důsledku klimatu v místnosti dochází u dřeva ke dvěma střídavým účinkům: Při vyšší relativní vlhkosti vzduchu parkety absorbují vlhkost a zvětšují svůj objem. Naopak, při nízké relativní vlhkosti vzduchu se z parket uvolňuje vlhkost a zmenšuje se jejich objem. Tzn., že při výkyvu nízké vzdušné vlhkosti může dojít ke vzniku spár a naopak při vysoké vlhkosti vzduchu vznikne deformace parket, lidově řečeno:(zkorýtkování). Při extrémním výkyvu vzdušné vlhkosti nebo silné vlhkosti betonového podkladu může dojít ke vzniku velkých spár, korýtkování a vydutí parketové podlahy.

Jaká je tedy optimální vzdušná vlhkost pro klasické masivní parkety? A aby nedocházelo k jejich deformaci?

Vaše parkety byly pečlivě vysušeny v sušárnách na 9% rovnovážné vlhkosti dřeva s povoleným rozptylem +/- 2%, což znamená, že rovnovážná vlhkost parket se pohybuje v rozpětí 7-11%. Tato vlhkost parket odpovídá relativní vlhkosti vzduchu 40-60% při teplotě 20° C.

Dodržujte prosím, ve Vašem interiéru relativní vlhkost vzduchu v rozpětí 45 - 60% při teplotě 22° C. I přes důsledné dodržení relativní vlhkosti vzduchu může docházet v některých případech k tvorbě drobných spár během topného období. Po skončení topného období spáry zmizí.

Parkety a vlhkost podkladu

Pokud by i přes dodržení relativní vlhkosti vzduchu došlo k deformaci parket: korýtkování nebo vydutí, je příčinou tohoto jevu zbytková vlhkost podkladu.

Pečlivé měření vlhkosti betonového nebo jiného podkladu před zahájením montáže parket neprokázalo žádnou vlhkost podkladu a přesto se po krátkém čase najednou objevila? Praxe ukázala,že nejčastější příčinou může být zavlečená vlhkost například malováním nebo betonováním, instalací dlaždic nebo obkladů dále případnými dalšími stavebmmi úpravami a dále špatná izolace domu, prasklé vedení vody, nebo zbytková vlhkost betonu.

Něco více o dodržování vlhkostí a případném sesychání či bobtnání parket

Masivní parkety a vlysy jsou pečlivě sušeny a dodávány s obsahem vlhkosti cca 8 až 11 %. Takto vysušené dřevo je dřevo ( parkety ) jsou připraveny k instalaci v interiérech s relativní vlhkostí vzduchu 45 až 60 %. (Viz tabulka.) Po celou dobu své životnosti však dřevo reaguje na změny vlhkostí prostředí, která se mění v závislosti na typu domu či bytu, roční době, teplotě, dalších i pozdějších stavebních úpravách bytu ( domu ) či jiných okolnostech a dřevo tak dle druhu dřeviny více či méně může měnit svojí objemovou velikost. V extrémních podmínkách při kterých vlhkost vzduchu klesá pod hranici 30% nebo naopak stoupá nad 70 % může vážně poškodit všechny lepené spoje mezi parketami, způsobit seschnutí nebo zvlnění jak masivních tak i plovoucích parket. Ve skutečnosti není tento proces náhlý a lakovaný povrch zpomalí vysychání nebo nabobtnání parket.

Testy ukázaly že dřevo vyrovnává změny vlhkosti vzduch čí podkladu v průběhu 20-30 dnů. Ideální variantou jsou prostory celoročně bez výrazných výkyvů relativních vlhkostí ( RH), kde nedochází téměř k žádným objemovým změnám parket, ovšem jinde se můžeme setkat s objekty se zvláště výraznými změnami ve výkyvu RH, kde může dojít jak ke spárám mezi jednotlivými vlysy, nebo naopak k bobtnání či tzv. korýtkování parket. Obecně lze říci, že ve většině případů rodinných domů a bytů se RH (relativní vlhkost vzduchu) v průběhu užívání pohybuje v rozmezí 50 - 60 % a tudíž mohou být masivní parkety použity bez jakýchkoliv obav.

Častým dotazem zákazníků je zdali mají být parkety dodány na místo instalace cca 14 dní před pokládkou. Na tuto otázku musíme odpovědět poněkud obšírněji. Pakliže je relativní vlhkost ( RH) vzduchu v rozmezí 45 - 60 %, odpovídá to vlhkostem dřeva 8 - 11 % a tudíž zde již nedojde k žádnému vyrovnávání vlhkostí dřeva ani k jeho "pohybu" a tak můžeme instalovat parkety ihned po dodání. V případě, že jsou hodnoty RH nižší než 45% nebo naopak vyšší než 60% bude ze strany dřeva docházet k vyrovnání vlhkostí, tím k objemovým změnám parket nejčastěji v jejich šíři. Prvních 80 % změny vlhkosti dřevo vyrovnává v průběhu 12 - 20 dnů, dalších 20 % do 30 dnů. Jelikož dřevo ( parkety ) nejrychleji absorbují zvláště vyšší vlhkost tzv. otevřenými póry to znamená v čelech parket, dochází k mírnému rozpínání dřeva na koncích parket a následné může docházet k obtížnější instalaci. Je tedy vhodnější (je-li to technicky možné ) instalovat parkety ihned, a zbroušení, kýto vám a lakování provést teprve po uvedených 14 až 30 dnech.

Náchylnost k bobtnání či k sesychání parket je úměrná na šíři parket. Jelikož je úroveň sesychání či bobtnání největší v tangenciálním směru vláken, dochází k pohybu parket nejčastěji v jejich šíři. Zjednodušeně řečeno čím širší parketa tím vyšší riziko její deformace či sesychání. Toto riziko je ovšem dále závislé na objemové stálosti jednotlivých dřevin. Není tak zcela úplně důležitá tvrdost dřeviny, ale její tvarová stálost, která je mnohem důležitější. V praxi to pak znamená, že použij eme-li dvě různé dřeviny v podmínkách s velmi výraznými změnami ve vzdušných vlhkostech, u stabilních dřevin bude docházet k velmi malým deformacím zatímco u velmi nestabilních dřevin dojde k deformacím značným. Na druhou stranu je ovšem nutno podotknout, že při dodržení předepsaných hodnot prostředí RH nedochází k sesychání či bobtnání ani u velmi nestabilních dřevin.

Dřevo je jedinečný přírodní vysoce trvanlivý materiál a tak by měl zákazník (uživatel) tolerovat možnost případných drobných spár či bobtnání, a to platí nejen pro masivní podlahy ale i pro nábytek a další výrobky z masivního dřeva. Výrobce ani dodavatel nenese žádnou zodpovědnost za procesy deformace parket v průběhu užívání. Za dodržování předepsaných vlhkostí a teplot prostředí nese zodpovědnost sám zákazník. Informujte se o vhodnosti určitých druhů dřeva -parket pro váš interiér a doporučujeme používání vlhkoměru a dodržování vlhkosti v rozmezí 45-60 % bez výrazných výkyvů a teplot mezi 18 - 24 °C.

Další důležitým faktorem kromě vzdušné vlhkosti je vlhkost podkladních betonů. Před samotnou instalací parket doporučuje ČSN vlhkosti podkladních betonů do 2,5 %. Praxe však dokazuje, že optimální vlhkosti podkladních betonů jsou cca 2 %. Velmi zrádné jsou totiž téměř neměřitelné zbytkové vlhkosti podkladů v nejnižších hloubkách, které se i při pečlivých měřeních jak digitálními vlhkoměry tak testy vlhkostí váhovou zkouškou neprojeví. Tím, že takzvaně uzavřeme podlahu instalací parket dochází cca po 14-30 dnech ke kumulaci drobných zbytkových vlhkostí které procházejí podkladem směrem vzhůru až ke spodní straně parket a poté přes dřevo.

Parkety v tomto případě bobtnají na spodní straně, po krátké době ze vlivem vlhkosti zvětšují svůj objem opírají se jedna o druhou a dochází k jejich průhybu nejčastěji v jejich šíři a objevuje se tzv. korýtkování. Ke korýtkování ovšem může také docházet v případě zavlečených vlhkostí, například, že v jiných částech domu či bytu byli prováděny stavební úpravy (malování, betonování, instalace dlažeb a obkladů atd.), nekvalitně provedené izolace či nedodržování doporučených prostorových vlhkostí. Velmi častým důvodem korýtkování je také vytopením místností vodou samotným uživatelem.

V zimním období může relativní vlhkost vzduchu klesnout pod 30 % a v letních měsících nad 70 %. Toto široké rozpětí (40 %) ve vzdušné vlhkosti způsobí 7% změnu ve vlhkosti parket. Podmínky při kterých vlhkost vzduchu klesá pod hranici 30% nebo naopak stoupá nad 70 % může vážně poškodit všechny lepené spoje mezi parketami, způsobit seschnutí nebo zvlnění parket. Ve skutečnosti není tento proces náhlý a lakovaný povrch zpomalí vysychání nebo nabobtnám parket. Testy ukázaly že dřevo vyrovnává změny vlhkosti v průběhu 20-30 dnů.

Vliv teploty a vlhkosti vzduchu na vlhkost dřeva

PŘÍKLAD PRÁCE S TABULKOU:

Je-li teplota v místnosti 25°C a relativní vlhkost vzduchu 46%,vlhkostost dřeva bude 8%.


Pokojová
teplota °C

 
       Relativní vlhkost vzduchu v procentech (%)
 
10 °C
 
 12  17  22  28  35  41  47  53  58
 
15 °C
 
 12  17  22  28  35  42  48  54  59

 20 °C
 
 13  18  23  29  36  44  48  55  60
 
25 °C
 
 13  18  24  30  37  46  50  56  61
 
30 °C
 
 13  18  25  31  38  47  51  57  62
 
Vlhkost
dřeva (%)

 
 3  4  5  6  7  8  9  10  11
www.podlahytisnov.cz

Podlahy Přikryl - vše pro Vaše podlahy