úvod » anhydritové potěry

Anhydritové potěry

HLAZENÉ BETONY - ANHYDRITY - VSYPY - STĚRKY

LITÝ ANHYDRITOVÝ POTĚR

Anhydritový potěr je čerstvá samonivelační směs na bázi síranu vápenatého – anhydritu, plniva ve formě praného písku frakce 0 – 4 mm, plastifikačních přísad a vody. Lité potěry na bázi anhydritu se uplatňují v rodinných domech, bytových domech, kancelářích, školách, hotelích a ostatních objektech občanské vybavenosti. Vzhledem ke svým vlastnostem se při současné výstavbě používá stále častěji a při instalaci podlahového topení se stal naprostou samozřejmostí. Vrstva potěru je po aplikaci homogenní v celé tloušťce bez nutnosti dalšího hutnění, nevytváří se dutiny a topné trubky jsou těsně obklopeny litým potěrem, což zaručuje dobrý převod tepla. Další nespornou výhodou je nízký koeficient roztažnosti, díky kterému není potřeba dilatovat jednotlivé topné okruhy.

Anhydritový potěr se míchá a dopravuje na místo stavby pomocí speciálního transportního zařízení Transmix. Potěr se na připravený podklad ukládá pomocí čerpadla integrovaného do Transmixu v tekutém stavu. Tento způsob umožňuje velice rychlou pokládku, denní výkon činí až 1000 m2. Vzhledem k výhodným vlastnostem litých anhydritových potěrů, narůstá neustále jejich používání v moderním stavebnictví. Každý investor ocení vysokou kvalitu díla úměrnou vynaloženým prostředkům a především časové výhody spojené s použitím litých anhydritových potěrů s tím, že po vyzrání je možné velmi rychle pokračovat v práci na podlahové ploše.

Kam anhydrit pokládáme?

Anhydritové podlahy mohou být použité v mnoha typech staveb. Počínaje rodinnými domy a byty, přes kanceláře, až po průmyslové haly či hangáry. Materiál může být používán v novostavbách a nejen to, taktéž může efektivně posloužit i při renovacích nebo vyrovnání starých nebo poničených podlah. Než, ale anhydritovou podlahu pokládat svépomocí, je lepší povolat odbornou firmu, která převezme nejen všechny starosti s přípravou na svou zodpovědnost, ale předá i cenné zkušenosti a záruku životnosti.

Hlavní výhody:

PRŮMYSLOVÉ PODLAHY

EPXIDOVÉ NÁTĚRY A STĚRKY

PODLAHY PRO BYTOVOU VÝSTAVBU

« NEVÍTE JAKOU PODLAHU? PORADÍME VÁM »

REFERENCE

www.podlahytisnov.cz

Podlahy Přikryl - vše pro Vaše podlahy